Tarihçe 

PDR alanında ilk lisansüstü eğitim, 1966–1967 öğretim yılında üniversitemizin Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi’nde açılan Eğitim Bölümü içerisinde verilmeye başlanmıştır. Bu eğitim 1974 yılında Prof. Dr. Feriha BAYMUR'un başkanlığında Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü içerisinde sürdürülmüştür. Bölümümüz 1982 yılında kabul edilen YÖK Yasası ile Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü altında bir Anabilim Dalına dönüştürülmüştür.

İlk mezunlarını 1974 yılında vermiş olan Ana Bilim Dalımızın ilk doktora mezunu Prof. Dr. İbrahim Ethem Özgüven, ilk yüksek lisans mezunu ise Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar’dır. Ana Bilim Dalımız ilk lisans öğrencileri 15 kişi olmak üzere 1986 yılında mezun oluştur. Türkiye'de ilk lisansüstü PDR programı olması nedeniyle diğer üniversitelerin gereksinim duydukları öğretim elemanlarını da yetiştirmiştir. Ayrıca Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 1989 yılında hocalarımızın çabalarıyla kurulmuştur.

Hacettepe Üniversitesi PDR lisans programı 2019 yılında Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilmiştir.