Tanıtım 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalımızda lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Programla özellikle eğitim kurumlarında öğrencilerin uyum sorunlarını çözmeyi amaçlayan; öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve akranlar arasındaki ilişkileri düzenleyen; bireylerin farkındalıklarını ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleyen; bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunan psikolojik danışmanlar yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Program uyum sorunları ve gelişimsel güçlükleri bulunan bireylerle çalışma için gerekli olan bilgi ve becerinin kazandırılmasını ve bireylerin psikolojik iyilik hallerinin korunmasını sağlamaya çalışmaktadır. Program ayrıca, mezunlara farklı kurumlarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi, örgütlenmesi ve uygulanmasına ilişkin mesleki beceriler de kazandırmaktadır.

Öğretim dersler, konferanslar, psikolojik test verme ve bireysel psikolojik danışma yapma gibi uygulamalar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin psikolojik danışma uygulamalarını gerçekleştirmeleri amacıyla bölümde uygulama birimi bulunmaktadır. Ayrıca eğitimlerinin bir parçası olarak öğrencilerin okullarda alan çalışması yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin değerlendirilmesi yazılı ve sözlü sınavlar, psikolojik danışma uygulamaları, dönem projeleri, proje sunumları ve grup çalışmaları ile gerçekleşmektedir.

Programdan mezun olanlar psikolojik danışman olarak devlet okullarında ve özel okullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, üniversite psikolojik danışma merkezlerinde, askeri birliklerde bulunan psikolojik danışma ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel şirketlerde ve serbest olarak çalışabilmektedirler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programımız Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilmiştir.

 https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programlar