Psikolojik Danışma Başvurusu

Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından öğretim üyelerimizin süpervizyonu eşliğinde, psikolojik danışma hizmeti verilmektedir. Psikolojik danışma almak isteyen Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin aşağıdaki bağlantıda yer alan "Psikolojik Danışma Başvuru Formu"nu doldurmaları gerekmektedir.

Psikolojik Danışma Başvuru Formu

Deprem ve Psikolojik Destek

Bu sayfada deprem ve benzeri olayların yol açtığı afetlerin bireyler üzerindeki olası psikolojik etkilerine ve ortaya çıkan stres tepkleriyle nasıl başa çıkılabileceğine dair temel bilgileri içeren dokümanlara erişebilirsiniz.

Ana Bilim Dalımız Tarafından Hazırlanan Broşürler

Öğretim Üyelerimiz Tarafından Gerçekleştirilen Sunumlar

Milli Eğitim Bakanlığı Materyalleri

Diğer Kurum ve STK'ların Materyalleri